Wycena firmy jako procedura przydatna w wielu przypadkach

Wartość firmy jest możliwość szacować w różny sposób, a podstawową sprawą, którą należy wziąć pod uwagę dokonując doboru sposobów wyceny jest jej zamysł. Wycena firmy pożądana jest w wielu sytuacjach, przede wszystkim wtenczas, gdy dochodzi do sprzedaży firmy, bądź jej udziałów, lub pozyskiwania inwestora. Jej solidne wykonanie dopomaga w osiągnięciu lepszych założeń transakcji, w czasie negocjacji pozwala bowiem podeprzeć się na faktach, a nie na intuicyjnych odczuciach i emocjach.

Continue reading


Otwierając własną firmę, musisz mieć świadomość, co zrobić w określonych przypadkach

Liczna grupa osób waży się uruchomić swoją firmę, gdyż nie chcą pracować na czyjś rachunek. Bez względu na to, czy rozchodzi się o działalność jednoosobową czy firmę zatrudniającą pracowników, właściciel bywa obligowany do przestrzegania ustalonych przepisów. Warto je przyswoić, żeby być świadomym, jak postąpić w konkretnych sytuacjach.

Continue reading