Użyteczne porady dla osób które pracują oraz prowadzących własną firmę.

W artykule zawarte są użyteczne porady dla osób pracujących. Po przeczytaniu tekstu czytelnik dowie się jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, jakie jest minimalne wynagrodzenie 2015 oraz jak wykreować wzór umowy sprzedaży kupna samochodu. Dla osób pracujących niezwykle ważne są takie sprawy jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe czy ile wynosi minimalne wynagrodzenie 2015. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, uprawnia pracownika w czasie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Okres wypłaty tych świadczeń jest limitowany i należy je ustalać według określonych reguł.

oszczędzanie pieniędzy

Autor: 401(K) 2012
Źródło: http://www.flickr.com

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca przez czas wskazany w Kodeksie pracy .http://www.poradnik.wfirma.pl/-wysokosc-wynagrodzenia-chorobowego-bezposrednio-po-urlopie-wychowawczym trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku, pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzenia chorobowego dokonuje się za każdy 1 dzień niezdolności do pracy, poza dniami wolnymi od pracy. Wynagrodzenie to nie ulega zmniejszeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz nie przysługuje wtedy gdy pracownik nie posiada prawa do zasiłku chorobowego. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Zgodnie z opublikowanym aktem prawnym, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku wynosi 1750 złotych brutto, a w I roku pracy jest to zaledwie 1400 złotych .

Umowa sprzedaży czasami nazywana również umową kupna-sprzedaży, to umowa wzajemna i zobowiązujhttp://www.poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-w-2015-rokuci rzeczy na kupującego i wydania mu tejże rzeczy – nabywca zaś zobowiązany jest do uiszczenia należności (według ceny sprzedaży) i odebrania rzeczy. Umowa kupna-sprzedaż zazwyczaj nie potrzebuje jakiejś szczególnej formy – wystarczy pisemna forma zwykła.Jeśli interesuje Cię umowa kupna sprzedaży samochodu wzór takowej umowy łatwo można pobrać z Internetu. Jeśli chcemy kupić lub sprzedać samochód wystarczy wypełnić i wydrukować gotowy wzór umowa kupna sprzedaży samochodu wzórtronach internetowych.

Financial Service Support

Źródło: http://www.fss-finanse.pl/

Umowa kupna-sprzedaży musi być czytelna. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. W umowie musi być zawarty przedmiot sprzedaży, to jest: marka, model, nr. nadwozia, roku wyprodukowania auta oraz cena auta. W umowie konieczne by znalazła się data, dane każdej ze stron – imię oraz nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL, seria oraz numer dowodu osobistego, informacja kto wydał owe dokumenty – oraz podpisy stron – „kupującego i sprzedającego”.