Co to jest ochrona danych osobistych i jakie to mogłyby być dane?

Jest to wątek, o jakim ostatnio jeszcze więcej się pisze i mówi. Rośnie również świadomość społeczeństwa dotycząca prawa ochrony swych danych osobistych. Również takich danych, które powierzone są podmiotom obcym.
Wedle ustawy RODO dane osobowe, to wszelkie dane, które tyczą się zidentyfikowanej lub prawdopodobnej do zidentyfikowania fizycznej osoby.

Witryna sklepowa

Autor: FaceMePLS
Źródło: http://www.flickr.com
Tego typu osoba ewentualna do zidentyfikowania to osoba, której identyfikację ustalić możemy na podstawie identyfikacyjnego numeru lub ze względu na czynniki unikalne, które definiują cechy takiej osoby. Są to cechy fizyczne oraz umysłowe, kulturowe, socjalne albo ekonomiczne. Dane osobowe czasami są to pojedyncze dane dla przykładu nr PESEL albo numer NIP, które pozwalają na odniesienie się do konkretnej osoby.

Zajrzyj do opisu, który jest pod tym linkiem oraz czytaj więcej opony do ciężarówki na ten temat, który widocznie Cię zainteresował. Nie zwlekaj!

W większej części wypadków pojedyncza informacja to nie będą dane osobowe, ponieważ są one zbyt ogólne lub mogą być także zaszyfrowane. Dopiero zestawienie tych informacji z dodatkowymi danymi pozwala na identyfikację konkretnej osoby.

granie w pasjansa na komputerze

Autor: Wikilogia
Źródło: http://www.flickr.com

ochrona danych

Autor: HazteOir.org
Źródło: http://www.flickr.com
Ochrona danych osobistych jest to ochrona danych, które dotyczą osób fizycznych przez firmy, które dysponują tymi danymi. Zarówno chodzi tu o pojedyncze informacje, które stanowią informacje osobowe, ale również o kompletne zbiory informacji. Taki przymus wynika z zapisu regulacji prawnych, gdyż dowolna osoba jest uprawniona do zabezpieczenia danych osobowych. Jest to zabezpieczenie tego typu danych przed ich wyciekiem, utratą albo przed niepowołanym dostępem. Ogólnie ujmując, jest to niedopuszczenie do takiej okoliczności, żeby informacje te nie przetwarzane były przez osoby, które nie są do tego uprawnione.

Regulacje o ochronie danych osobowych nie definiują konkretnego typu zabezpieczenia, ponieważ to co znajdzie zastosowanie dla przykładu w biurze rachunkowym, może nie być już skuteczne w dużej korporacji. Dobór właściwych zabezpieczeń zależny jest od konkretnej firmy.