Wycena firmy jako procedura przydatna w wielu przypadkach

Wartość firmy jest możliwość szacować w różny sposób, a podstawową sprawą, którą należy wziąć pod uwagę dokonując doboru sposobów wyceny jest jej zamysł. Wycena firmy pożądana jest w wielu sytuacjach, przede wszystkim wtenczas, gdy dochodzi do sprzedaży firmy, bądź jej udziałów, lub pozyskiwania inwestora. Jej solidne wykonanie dopomaga w osiągnięciu lepszych założeń transakcji, w czasie negocjacji pozwala bowiem podeprzeć się na faktach, a nie na intuicyjnych odczuciach i emocjach.

Kalkulator

Autor: Jacob Edward
Źródło: http://www.flickr.com
Wycena firmy jest zwykłym postępowaniem w trakcie spełniania przekształceń konstrukcji prawnych przedsiębiorstw. Przeróżnego typu wycen dokonuje się także przy sposobności sporządzania skonsolidowanych raportów finansowych do ustalenia wartości godziwej aktywów. Wycena jest w stanie być również elementem zabezpieczeń udzielanego przez bank zobowiązania. Są również przypadki, w jakich sporządzenie wyceny jednostki jest wymagane przez prawo, np. prywatyzacja, transformacja prawych form aktywności podmiotów gospodarczych, fuzje, przejęcia, rozdziały spółek.

Ocena jednostki to wielopłaszczyznowy przebieg, który jest w stanie zobrazować faktyczną wartość firmy wyłącznie wówczas, gdy pozostanie umiejętnie przeprowadzony. Wycena wartości firmy przez KGDM może odbywać się procedurą dochodową. Podstawą do dokonania tej oceny są prognozy finansowe na okres 3-5 lat. Cena rynkowa funduszy własnych oceniana jest na podstawie wartości obecnej przyszłych transferów pieniężnych, wyzwalanych przez spółkę, przy założeniu dalszego prowadzenia aktywności operacyjnej.

Zasięg przeprowadzanych prac tą metodą obejmuje inspekcję i potencjalną ocenę prognoz pieniężnych firmy, obliczenie wolnych przepływów pieniężnych do przedsiębiorstwa, obliczenie stopy dyskonta, wyliczenie wartości rynkowej finansów własnych.

Wycena firmy może się również odbywać procedurą porównawczą. Polega ona na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa poprzez porównanie podmiotu do grupy spółek porównywalnych za pomocą ustalonych wskaźników.

Jeżeli po przeczytaniu opisywanego problemu, będziesz posiadać ochotę na więcej danych, to kliknij i zobacz, jakiego rodzaju porządne informacje posiada ten tekst.

Procedura porównawcza jest względnie szybka, jednakże na rzetelności jej wyniku waży odpowiedni dobór grupy porównawczej, jaki ze względu na wielkość rynku publicznego w Kraju nie jest łatwy, a często wręcz niemożliwy.