Podstawowe rodzaje zatrudnienia.

Sytuacja gospodarcza w Polsce coraz częściej zmusza biznesmenów do poszukiwania nowych podejść minimalizujących koszta pracy i uelastyczniających angażowanie pracowników. Jednym z nich jest zawieranie układów cywilnoprawnych. Chociaż z punktu spojrzenia interesów pracodawców zawieranie takich umów może wydawać się dużo bardziej korzystne w porównaniu z zaangażowaniem pracowniczym, powinniśmy jednakże pamiętać, iż nie w każdym przypadku jest ono możliwe.

pracownik

Autor: Twinfieldinternational
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o pracę (poradnik.wfirma.pl). Podstawową formą prawną, w ramach której angażuje się pracobiorców, jest stosunek pracy. Łączy się on z systemem zabezpieczeń jak też uprawnień pracowniczych, tj.: zapewnienie minimalnego uposażenia za pracę, prawo pomoc prawna online do płatnego urlopu, wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, szczególna ochrona niektórych grup pracobiorców, unormowanie czasu pracy, zakaz wypowiadania stosunku pracy w szczególnych przypadkach, obowiązek zastosowania wyznaczonych procedur przy wypowiadaniu umów. Właśnie dzięki owym przywilejom stosunek pracy jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracobiorców jak też jednocześnie przyczyną wysokich kosztów dla pracodawców. Na prośbę pracobiorcy pracodawca jest zobligowany wypisać mu zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Obok umów o pracę w najwyższym stopniu nietypową, jednakże na pewno w większości wypadków spotykaną, metodą angażowania pracowników jest stosowanie umów cywilnoprawnych. Owa odmiana zaangażowania cieszy się ogromną wziętością u chlebodawców ze względu na brak tak szerokiego wachlarza przywilejów jak w przypadku zatrudnienia pracowniczego. Umowy cywilnoprawne dają dużo większą niezależność w formowaniu treści stosunku prawnego wiążącego strony, nie narzucając przy tym minimalnych gwarancji, które występują na gruncie prawa pracy. Nie istnieje tutaj wymóg minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenia finansowe dokonywane w ramach takiej umowy mogą być wyznaczane poniżej owej granicy.

Umowa biznesowa

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Dzięki temu chlebodawcy mają możność uzależnienia całości świadczeń od rezultatów osiąganych poprzez osobę zatrudnioną, a wynagrodzenie przysługuje nie z tytułu samego świadczenia pracy, lecz z tytułu pozyskania zamierzonego rezultatu. Specyficzny rodzaj umowy o pracę scalający w sobie poniektóre cechy umowy cywilno-prawnej ze standardową umową o pracę to kontrakt menedżerski (chcę podpisać kontrakt menedżerski). Stosuje się go w przypadku zawierania umów z managerami wyższego szczebla.