Podstawowe rodzaje zatrudnienia.

Sytuacja gospodarcza w Polsce coraz częściej zmusza biznesmenów do poszukiwania nowych podejść minimalizujących koszta pracy i uelastyczniających angażowanie pracowników. Jednym z nich jest zawieranie układów cywilnoprawnych. Chociaż z punktu spojrzenia interesów pracodawców zawieranie takich umów może wydawać się dużo bardziej korzystne w porównaniu z zaangażowaniem pracowniczym, powinniśmy jednakże pamiętać, iż nie w każdym przypadku jest ono możliwe.

Continue reading