Kim jest aktuariusz i jakimi sprawami się zajmuje? Jego główne zadanie polega na wycenie aktuarialnej, o co w tym chodzi?

Powinnością aktuariusza jest obliczenie wielkości przyszłych zobowiązań usługobiorcy oraz zrobienie planu który pozwala na realizowanie ich bez strat finansowych. Zadanie zatem, jak widzimy, jest sporym wyzwaniem – rynek finansowy bowiem nigdy nie daje stuprocentowych gwarancji. Wycena aktuarialna jednakowoż, prowadzona przez specjalistyczne biuro aktuarialne z doświadczeniem i uprawnieniami, czyli mających certyfikowanych przez KNF aktuariuszy, daje bardzo wysokie prawdopodobieństwo sprawdzalności.

wykres wzrostu na forex

Autor: Przemek Zawadzki
Źródło: http://www.flickr.com

Aktuariusz jest specjalistą w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, a także statystyki i prawdopodobieństwa, ponadto zna idealnie pojęcia ekonomii, rachunkowości ubezpieczeniowej, jak również baz danych oraz modelowania matematycznego (wejdź na stronę i dowiedz się więcej).

Sprawdź ten link, gdyż odnajdziesz tu ciekawe informacje, które z pewnością Cię zaciekawią – to niezwykle wiarygodna treść (https://bscav.eu/oferta/tlumaczenia-symultaniczne/)!

Takiego rodzaju wiedza w połączeniu z nowatorskimi i sprawdzonymi metodami pracy umożliwia na niezwykle dokładne przeprowadzenie wyceny. Punktem wyjścia do jej zrobienia jest analiza sytuacji wyjściowej danego przedsiębiorstwa. Te usługi aktuarialne odnoszą się do rezerw pracowniczych, bierze się pod uwagę przykładowo kwestie takiego typu, jak struktura demograficzna pracowników i konkretne dane, jak płeć, wiek, data zatrudnienia i czas pracy w firmie. Jednocześnie bierze się pod uwagę wysokość ich wynagrodzenia, sytuację finansową przedsiębiorstwa a także kwestie takiego typu, jak fluktuacja zatrudnionych. W oparciu o te dane, jak również informacje mające związek z założeniami demograficznymi oraz ekonomicznymi takimi, jak choćby stopa procentowa do dyskontowania następnych świadczeń pracowniczych, czy też umieralności oraz zachorowalności pracowników w przyszłości tworzony jest raport ukazujący wycenę oraz wskazówki do działania w następnych latach, żeby realne było zachowanie całkowitej rentowności.

Obliczenia

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Wycena aktuarialna prowadzona jest zazwyczaj metodą indywidualną prospektywną, znaczy to, iż za każdym razem stosowane są pewne, ale i indywidualnie przystosowane do sytuacji klienta narzędzia. Należy dodać, że metoda zgodna być musi z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6, czyli KSR 6, ustawą o rachunkowości, jak również z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, co oznacza MSR 19. Zalecają one przyjęcie metody prognozowanych świadczeń jednostkowych, jaka zakłada przede wszystkim proporcjonalne zwiększanie zobowiązań pracodawcy do płacenia świadczeń pozapłacowych w perspektywie długofalowej. Pozwala to więc na określone działania, które zawsze się sprawdzają, gdyż są pewne, obliczane wcześniej i wdrożone w wielu pozostałych miejscach. Wszystko to musi być więc idealnie wyliczone, jak więc widać aktuariusz musi być bardzo precyzyjny.