Zawód – główny księgowy

W poniższym artykule przedstawiamy zawód głównego księgowego. Poznaj obszar obowiązków oraz profil osoby wykonującej pracę na takim stanowisku.
Główna księgowa jest jedną z ważniejszych osób w każdym przedsiębiorstwie, bo odpowiada ona za przedstawianie w raportach – zgodnie z obranymi regułami – wszelkich wykonywanych finansowych operacji.

Funkcja głównego księgowego w naszej ojczyźnie wyraźnie przekształciła się w ciągu minionych kilkunastu lat. Współcześnie od pracowników będących na owym stanowisku wymaga się z reguły tak doskonałej znajomości prawa podatkowego, jak też coraz to częściej również wiedzy z obrębu międzynarodowych standardów księgowości i zasad zarządczej księgowości. Główna księgowa powinna mieć przynajmniej kilkuletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnej księgowej jak też posiadać znajomość naszej ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej jak też prawa skarbowego.
księgowość

Autor: Michael Pollak
Źródło: http://www.flickr.com
Zakupy według listy niezbędnych produktów

Autor: Z.M.Pekpol Ostrołęka
Źródło: Z.M.Pekpol Ostrołęka
W przypadku posady głównego księgowego normą jest również posiadanie certyfikatu upoważniającego go do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jednak mile widziane będą też dodatkowe kwalifikacje zawodowe z obszaru finansów.

Czy potrzebne jest Ci istotne omówienie (https://cliff-broker.pl/) tego zagadnienia z przeróżnymi detalami? Przygotowaliśmy dla Ciebie dobrą informację – znajdziesz je w poniższym linku.

Jeżeli chodzi o perspektywy rozwoju, osoba na takim stanowisku może awansować na stanowisko finansowego kontrolera. Może to znaczyć tzw. awans pionowy, bowiem w bardzo wielu korporacjach międzynarodowych finansowy kontroler pełni równocześnie role zwyczajne dla głównego księgowego a także właśnie rewizora.

Główny księgowy może także być desygnowany na stanowisko członka kierownictwa, co ma miejsce zwykle szczególnie w małych firmach. Jeżeli chodzi o średnie zarobki osób na owym stanowisku, nie odbiegają one od średniej krajowej.