Podstawowe wiadomości o oprogramowaniu Business Intelligence, jak duże ma ono możliwości w analizie bardzo dużej ilości danych.

Współczesne narzędzia do zarządzania firmą dostarczają coraz większą liczbę informacji, są one doskonałym materiałem do tego, aby je w różnorodny sposób analizować i podejmować na ich podstawie decyzje. Obecnie w większości dużych firm funkcjonują jakieś systemy ERP, w których cały czas są rejestrowane wszystkie gospodarcze operacje, umożliwiają one także mnóstwo zestawień i analiz.

Oprogramowanie BI

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Jednak coraz częściej zarządzającym osobom analizy tego typu przestają wystarczać, bo nie można ich zrobić w różnych przekrojach. Z tego też powodu w pewnej chwili analizowanie informacji poszło o krok do przodu i zaczęły się pojawiać systemy business intelligence i discovery, których głównym zadaniem było zapewnienie odpowiednio dużo informacji zainteresowanym osobom. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów ERP systemy BI zasilane są informacjami nie cały czas, jak w oprogramowaniu ERP.

Przed ich importem wszystkie informacje są obrabiane, uzupełniane oraz modyfikowane, tak żeby miały one ustaloną przez system BI formę. Przez to informacje tego typu można później bardzo wydajnie i różnorodnie obrabiać. Dzisiaj na naszym rynku funkcjonuje wielu firm, które dostarczają wydajne oprogramowanie z rodziny BI. Konkurencja na tym polu rośnie bardzo szybko, lecz także jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu narzędzia analityczne.

Dużym i średnim firmom już dawno przestały wystarczać informacje z tradycyjnych systemów ERP, a ostatnio do ich grona dochodzą również mniejsze, dynamicznie się rozwijające, które potrzebują odpowiednio dużo wiedzieć przy podejmowaniu decyzji. Pośród firm które oferują wydajne transformacja cyfrowa BI na pewno trzeba wymienić Qlik, rozpoczynała ona działalność w roku 1993 od paru osób, żeby dwadzieścia lat później obsługiwać jedne z największych firm z całego świata. Do najczęściej używanych narzędzi tej firmy zalicza się system do raportowania QlikViev, dający zupełnie odmienne metody prezentowania informacji od tradycyjnie stosowanych prezentacji, a równocześnie pozwalający na operowanie na bardzo dużej ilości danych w czasie rzeczywistym.