Ocena 360 stopni

Jeżeli masz ochot poznać swojego pracownika musisz go obserwować. Jednak prawda jest taka, że nie możesz mieć nad nim kontroli przez cały czas pracy. Dlatego niezbędne jest uzyskanie syntetycznej oceny, a konkretniej sposobu na to, by tą całościową ocenę uzyskać. Jest wiele dobrych metod, dzięki którym można się dużo dowiedzieć o pracownikach naszej firmy. Ocena 360 stopni należy do najbardziej holistycznych.

Chodzi o to, że próbujemy ocenić pracownika korzystając z więcej niż jedno, czy dwa źródła informacji, w tym konieczna jest ocenienie przez niego samego własnego zachowania w pracy. Dlatego trzeba się za to zabrać. Musimy wręczyć ankiety ludziom, którzy pracują z ocenianym pracownikiem. Stworzyć pasującą ankietę, którą będzie miał wypełnić pracownik i na przykład uzyskać informacje od wcześniejszych pracodawców. Zawsze można przejrzeć referencje, które przedstawił nam na początku nasz pracownik. Wszystko to da możliwość na pełniejszespojrzenie na pracownika.

Jeżeli oceniać, to przy pełnym obrazie sytuacji

Pracownicy przedsiębiorstwa

Źródło: flickr.com

Każdy wie jak to bywa z wydawaniem opinii. Każdy ma swoją subiektywną. Ale gdybyśmy chcieli otrzymać rzetelne informacje o jednej osobie, to powinniśmy tę osobę też zapytać, co o sobie sądzi. W firmach różnego typu dokonuje się oceny pracowników podług określonych wytycznych. Jest coś takiego jak syntetyczna ocena pracownika. Ocena 360 stopni to ocena wieloźródłowa, która daje możliwość sprawdzenia pracownika pod wieloma kątami.

Oczywiście nie każda firma praktykują tę metodę. Jednak te przedsiębiorstwa, którym faktycznie zależy na tym, żeby ich firma była konkurencyjna i by ściągała klientów, wykorzystują i to narzędzie.

Jeżeli chcesz zasięgnąć kolejnych informacji, poznaj nasz kolejny artykuł, w którym znajduje się kompleksowa informacja (https://mediatalk.com.pl/kontakt.html). Rozwiąże ona wszystkie Twoje wątpliwości.

Jak wiadomo firmy mogą korzystać z różnych narzędzi oceniających osoby zatrudnione.

Istnieją firmy o nietypowej strukturze, przez, co muszą dopasować niektóre sposoby oceniania do ich potrzeb. Poza tym istnieją też organizacje, które mogą zorganizować badanie, które ocenią jakość pracy ludzi u nas zatrudnionych, a wszystko zależy tylko od tego czy będąc prezesem firmy stwierdzimy, że takowa ocena jest niezbędna do sprawniejszego funkcjonowania naszej firmy. Bo jak wiemy poza oceną trzeba również wyciągnąć wnioski, które będą w stanie usprawnić pracę.