Na czym polega kontrakt menedżerski?

Wielu ludzi – szczególnie stojących przed możliwością zatrudnienia w takiej formie – myśli, co to jest kontrakt menedżerski. To rzecz jasna wyjątkowo specyficzny sposób przyjmowania na stanowisko pracownicze, głównie z tej racji, iż jest nieuregulowany przez prawo.

Rozpocznijmy od podstaw. Sam kontrakt określany jest jako typ umowy, zawieranej między dwiema stronami. Osoba, do której należy konkretna działalność gospodarcza jest zdecydowana na zatrudnienie oraz płacenie wynagrodzenia zainteresowanemu, jaki tą pracę chce przyjąć. Oświadczenie woli dwóch stron ma być zgodne, aby umowa mogła zostać zawarta oraz zrealizowana. Zatrudniony powinien mieć świadomość, że za wszystkie popełniane przez niego błędy w związku z kierowaniem określonym zakładem czy przedsiębiorstwem będzie musiał wziąć całkowitą odpowiedzialność. Może nawet odpowiadać całym swoim majątkiem, przyjmując taką funkcję. Każdy kontrakt powinna zawierać określone punkty, które trzeba starannie przeanalizować i odnieść się do tych, co do których mamy jakieś wątpliwości. Na pierwszym miejscu stoją oczywiście obowiązki przyszłego menedżera, który musi wiedzieć, co będzie należeć do jego zadań i z czego będzie rozliczany. Ważne są też uprawnienia oraz wspomniany wyżej zakres odpowiedzialności. Tutaj trzeba ustalić, w jakiej formie menedżer będzie odpowiadać za czyny, których popełniać nie powinien. Oprócz tego warto jest mieć na uwadze świadczenia dodatkowe, które będą przysługiwać po zawarciu umowy i klauzule dotyczące poufności. Obecnie domaga się ich większość firm działających na rynku, szczególnie na tym poziomie zatrudnienia, więc nie bądźmy zdziwieni. Na koniec trzeba jeszcze dopowiedzieć o zakazie konkurencji, a więc posiadania działalności, jaka byłaby konkurencyjna wobec zleceniodawcy, który nas angażuje. To całkowicie niedopuszczalne, dlatego zawsze przestrzegajmy niniejszego przepisu, jeżeli możemy otrzymać kontrakt menedżerski. Szczegółowe informacje na kancelariaprawnajr.pl.

Teraz już masz orientację, z czym związane jest przyjęcie kontraktu menedżerskiego. Zweryfikuj skrupulatnie warunki (zobacz warunki kredytu hipotecznego) umowy, nim zdecydujesz się na jej podpisanie, aby później nie żałować podjętych wyborów, tylko cieszyć się nadchodzącymi wyzwaniami i obowiązkami, które czekają w nowej firmie.