Jak można przeprowadzić montaż billboardu

Billboardy w Kaliszu na ogół montowane są na znacznych wysokościach, by więcej osób miało możliwość zobaczenie go. Montaż billboardu nie jest stąd też łatwym zadaniem, którego potrafi się podjąć każdy.

Medas-Media

Źródło: billboardy-reklama.pl/

A więc jeżeli mamy zamiar go umieścić na budynku musimy powierzyć to profesjonalnej jednostce, dla której np. billboardy w Gliwicach poznaj ofertę firmy są głównym źródłem zarobku. Billboardy w Elblągu mogą być montowane tylko przez firmy, które mają do takich prac stosowne uprawnienia budowlane. Zdarza się tak, że przy okazji montowania narzędzi reklamowych typu billboardy w Olsztynie agencje marketingowe muszą poszukiwać firm alpinistycznych. Jest tak gdy, plakat tegoż typu ma zawisnąć wysoko na elewacji lub oczyszczalnie komunalne też dachu obiektu.

Co warto podkreślić billboardy w Opolu nie wymagają zezwolenia na budowę. Nie ma na to jakiegokolwiek wpływu rozmiar mocowanej tablicy reklamowej. Brak konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę jest bardzo korzystne, gdyż w ten sposób możemy zaoszczędzić wiele czasu związanego z załatwieniem spraw biurokratycznych. W przypadku zakładania billboardów wymagane jest jednak zgłoszenie tego faktu. W formularzu zgłoszeniowym trzeba podać rodzaj robót budowlanych, które mamy zamiar przeprowadzić. Należy wskazać także termin montażu jak również i sposób wykonania. Do zgłoszenia trzeba także dołączyć specjalne oświadczenia o prawie do dyspozycji nieruchomością na cele budowlane.

Do przeprowadzenia montażu można przystąpić w okresie do 30 dni od dnia przedłożenia zgłoszenia stosownemu organowi, jeśli ten nie będzie miał żadnych zastrzeżeń, co do informacji zawartych w formularzy zgłoszeniowym. Właściwy organ nie zawsze rozpatruje w sposób pozytywny zgłoszenie. Ma prawo nie wyrazić zgody na instalację billboardu, jeśli uzna, że może on swą obecnością zburzyć plany zagospodarowania przestrzennego lub też spowoduje on zagrożenie zdrowia jak również życia ludzi i mienia.

Billboardy reklamowe nie będą zamontowane też wtedy, gdy ich obecność sprawi, że zajdzie pogorszenia stanu środowiska bądź lokalne zabytki będą narażone na uszkodzenie.