Ekologiczny styl życia jest dziś bardzo popularny. O naszą planetę możemy jednak dbać w bardzo różny sposób. Istotnym elementem jest w tym wypadku utylizacja odpadów.

Ekologia, jako nauka, bada obustronne wpływanie na siebie przyrody i żyjących w ekosystemie organizmów. Obserwuje też wzajemne wpływy, jakie występują pomiędzy tymi organizmami. Bada więc strukturę otaczającej nas przyrody oraz sposób ,w jaki funkcjonuje. Dobrze spojrzeć również na etymologię terminu „ekologia”. Częściowo wywodzi się bowiem od greckiego wyrazu oikos, to znaczy dom.

ekologia

Autor: Baltimore RecNParks
Źródło: http://www.flickr.com
Skojarzenie w tym wypadku ziemskiej planety z naszym domem jest wręcz oczywiste. Dlatego powinniśmy się o nią troszczyć także dla własnego dobra. Współcześnie widzimy szereg działań podejmowanych dla edukacji społeczeństwa w dziedzinie ekologii. Wynikają one równocześnie ze strony zaangażowanych społecznie obywateli oraz ze strony polskiego rządu oraz poszczególnych organizacji. Ustawy państwowe i różne rozporządzenia Unii Europejskiej nakładają na nas ściśle określone wymagania w zakresie edukacji i konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska. Od niedawna możemy otrzymać mandat za wyrzucenie nieposegregowanych odpadów. W ramach edukacji wprowadzone zostały natomiast przedmioty lekcyjne, które tematykę związaną z ekologią. Podstawowym problemem dotyczącym dbania o środowisko jest utylizacja odpadów – zobacz .

kosze na śmieci

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com
Jest to dobry sposób na to, by chronić naszą planetę. Właściwa utylizacja odpadów umożliwia bowiem ponowne wykorzystanie poszczególnych substancji. Proces recyklingu dotyczy zwłaszcza materiałów, takich jak papier, szkło oraz plastik. Pamiętajmy jednak, że tak samo dobrze nadają się do tego również niektóre metale. Możliwość ponownego wykorzystania metali może wiązać się dla nas z dodatkowymi korzyściami. Jeśli dostarczymy je na skup metali kolorowych, to nie tylko zadbamy o ochronę matki Ziemi, ale zarobimy też konkretne pieniądze. Cena poszczególnych metali uzależniony jest w tym przypadku od typu surowca. Jednym z najdroższych jest aktualnie miedź. Cena waha się od ok 19-16 zł za kilogram. Skup metali kolorowych zbiera jednak także substancje, takie jak mosiądz, żeliwoczy aluminium. Złom aluminium nie jest wprawdzie drogi, ale za to stosunkowo łatwo go zdobyć. Wiemy przecież, że wielu biednych ludzi jest w stanie przetrwać dzięki zbieraniu puszek po napojach. Dlatego miejmy to na uwadze, że nawet jeśli nie chcemy osobiście sprzedać ich w skupie, to przed wyrzuceniem do śmieci, dobrze przynajmniej włożyć je do oddzielnego worka. Mamy okazję, by pomóc wówczas jakiejś bardzo ubogiej osobie. Ekologiczny styl życia jest bardzo szerokim pojęciem. Dlatego mamy szeroki wachlarz możliwości, które pozwalają nam dbać o matkę Ziemię. Wprowadźmy w życie przynajmniej część z nich.

Więcej na ten temat: