Ekologiczny styl życia jest dziś bardzo popularny. O naszą planetę możemy jednak dbać w bardzo różny sposób. Istotnym elementem jest w tym wypadku utylizacja odpadów.

Ekologia, jako nauka, bada obustronne wpływanie na siebie przyrody i żyjących w ekosystemie organizmów. Obserwuje też wzajemne wpływy, jakie występują pomiędzy tymi organizmami. Bada więc strukturę otaczającej nas przyrody oraz sposób ,w jaki funkcjonuje. Dobrze spojrzeć również na etymologię terminu „ekologia”. Częściowo wywodzi się bowiem od greckiego wyrazu oikos, to znaczy dom.

Continue reading