Można dostrzec wyraźny wzrost liczby osób napływających do Polski aby podjąć szkołę i wyedukować się

Nie ma wątpliwości, że ostatnimi czasy wielu naszych rodaków emigrowało za granicę i proces ten zdaje się wciąż się utrzymuje. Niemniej należy wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to proces tylko i wyłącznie jednostronny, bowiem odnotowuje się również większy napływ cudzoziemców w nasze strony.

Continue reading