Zgodnie z jakimi regułami powinno odbywać się zbieranie danych osobowych?

Każda osoba, która gromadzi informacje osobowe oraz przetwarza je, powinna się legitymować jedną z podstaw prawnych, która legitymuje tego typu proces. Poza tym wobec takich osób, których dane tyczą się, powinien być spełniony informacyjny obowiązek.
Jeśli posiadamy w zamierzeniach zbieranie danych osobowych, to zanim rozpoczniemy proces przetwarzania ich, musimy zadbać o wdrożenie rozwiązań, które legitymują nadchodzący proces przerobu tych danych.

Konieczne jest posiadanie podstawy prawnej, która określona jest w artykule 23 ustawy o ochronie danych osobowych do ich przetwarzania. Administrator danych osobowych poza tym powinien wykonać obowiązek informacyjny, a przetwarzanie tych danych powinno się odbywać zgodnie z zasadą adekwatności, celowości, terminowości, rzetelności oraz bezpieczeństwa. Czasami potrzebne jest zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji w GIODO. Zasada adekwatności zakłada, że osobowe dane powinny być to dane konieczne do zrealizowania celu, do jakiego były zebrane. Większy zasięg danych osobowych może w większym stopniu precyzyjnie i efektywnie opisać osobę fizyczną, lecz to przekłada się na bardziej znaczącą wartość tego typu danych.
zbieranie danych osobowych

Autor: Bill Abbott
Źródło: http://www.flickr.com
dziecko

Autor: Alexander Lyubavin
Źródło: http://www.flickr.com
fotos - firma

Autor: Creative Commons Uruguay
Źródło: http://www.flickr.com
Zbierane dane osobowe muszą być przerabiane w zgodzie z celem, do jakiego były zebrane. Niezwykle częstym naruszeniem zasady celowości jest wykorzystywanie ujawnionych w CEIDG danych w postaci poczty online osoby fizycznej, która prowadzi firmę i przesyłania do niej ofert marketingowych. Formuła czasowości związana jest z zasadą celowości oraz zakłada ona, że dane muszą przetwarzane być tak długo, jak długo funkcjonuje cel, do którego są one uzyskiwane.

Zbieranie danych osobowych w sytuacji, gdy cel przetwarzania ich już został zrealizowany, będzie niezgodne z prawem. Przed początkiem zbierania danych osobowych należałoby określić czas po którym te dane zostaną usunięte.

Nie zwlekaj! Jeśli spodobał Ci się nasz opis, to czytaj również alimenty wrocław inne treści na ten materiał. Przygotowaliśmy je dla Ciebie z radością.

Zebrane dane osobowe przez admina powinny być prawidłowe merytorycznie.