Większość nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych, wywodzi się z logiki

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Treścią wybranej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak treść nazwy konotacja. Jej swoistym przeciwieństwem jest denotacja, jaka odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wtedy pod lupę pełen zbiór powiązanych desygnatów określonej nazwy. Konotowane są przede wszystkim cechy, którymi wyróżnia się określona nazwa. Jest to swego rodzaju ujednolicenie, które oparte jest na dokładnie określonych regułach. Za konotację każdy odbiorca powinien uznać zespół pewnych, klarownych cech, które odnoszą się do desygnatu.

książka

Źródło: www.morguefile.com

Fundament logiki stanowią zależności między zdaniami, które są oznaczane w postaci podobnej do działań matematycznych. Wyrażenie może przybrać zarówno formę słowną, jak i matematyczną. Znaczące, żeby ocenić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero wówczas można rozpatrywać zależności łączące zdania składowe. Przykładową podstawową zależnością w tej nauce jest koniunkcja logiczna, zwana także iloczynem logicznym. Koniunkcja jest prawdziwa wówczas, gdy obie części składowe są prawdziwe. Można to przedstawić za pomocą dowolnego zdania, gdzie iloczyn reprezentuje spójnik „i”. Jeśli jedno ze zdań składowych nie będzie prawdziwe, wtedy całe wyrażenie także będzie fałszywe.

Niesamowicie znacząca rolę w nauce takiej jak logika odgrywa negacja. Poszczególne nazwy można negować. Biorąc pod lupęfunkcje logiczne, m.in.sprawdź hotel spa dolny śląsk hotel spa dolny śląskfunkcję negowania i to w jaki sposób wciela się ją w życie, można stwierdzić, że dana nazwa podlega zaprzeczeniu. W logice można używać tak zwanej potrójnej, jak i podwójnej – czyli klasycznej negacji. Stół czy nie-stół to dwie nazwy, które zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół znaczyłby nie-stół, idąc tym tropem. Szczególnie znaczący w każdej nazwie jest desygnat, to znaczy przedmiot, którego dotyczy dana nazwa.

Zastosowanie w praktyce

Przez odbiorców w logice muszą być brane pod uwagę nie jedynie desygnaty, jednak przede wszystkim poszczególne ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą różne poduszki, jakie tylko odbiorca jest w stanie sobie wyobrazić. Patrząc na funkcję taką jak konotacja, wskazać powinno się określony zespół cech. Powinien być on niezbędny do całkowitego określenia wybranej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć wybrany przedmiot odbiorcy. Więcej odnośnie logiki .