W drodze ku doskonałości załóg finansowych

Sytuacja w sektorze bankowym modyfikuje się z dnia na dzień. Imponujący rozwój nowych technik informatycznych, potop rozwiązań o zakresie regulacyjnym lub też wyzwania o zakresie makroekonomicznym – wszelkie owe zjawiska w dosadny sposób potwierdzają jedną prawdę: żeby nadążyć za rzeczywistością, urzędnik bankowy powinien kształcić się ustawicznie.W jakim stopniu te wymogi edukacyjne pracobiorców zaspokajają same banki? Wskazówką w tymże zakresie może być choćby benchmark budżetów szkoleniowych w polskim sektorze bankowym, który już od dziesięciu lat prowadzi Związek Banków Polskich Wrocław. Sprawdź warsztaty we Wrocławiu.

Edukacja bankowców to nie wyłącznie samo nauczanie, ale także wymiana doświadczeń.

nauka - fotka

Autor: Marcin Polak
Źródło: http://www.flickr.com

Ta forma kształcenia tyczy się wyższej i średniej kadry bankowej – i ma zakres w znacznej części odformalizowany. Przy ZBP pracuje paręnaście rozmaitych komisji, rad, grup roboczych. Te działania mają niesłychany atut edukacyjny. Tam spotykają się z reguły agenci średniej kadry kierowniczej – a zatem jednostki zaciekawione daną dyscypliną, tam się omawia najnowsze przepisy, wypracowuje się wspólne interpretacje, bankowcy wymieniają się sądami – do czego doszli, jakie posiadają wspólne poglądy, jakie wyrobili rekomendacje. Wszyscy uczą się te ambarasy rozumieć, wyrobić sobie spojrzenie na rozliczne atrybuty konsultowanych spraw. Ponad 1500 bankowców z przeróżnych banków uczestniczy w tych wszelkich gremiach.

Przedsięwzięciem o zbliżonym zakresie jest Forum Szkoleniowe ZBP. To jeden ze sztywnych elementów kooperacji z bankami, które chcą się spotykać raz w roku, ażeby pogadać o przeróżnych kłopotach, tyczących się kwalifikacji zawodowych. W tym roku dysputowaliśmy o podnoszeniu kwalifikacji kierowników – pod tym hasłem rozumiejąc nie wyłącznie dyrektora departamentu, lecz też szefa małego teamu.

Pojawiło się mnóstwo przeróżnych, interesujących pomysłów, zaprosiliśmy kilka organizacji, które przedstawiły swoje podejście do sprawy kwalifikacji menedżerów i przedstawiły swe warsztaty.Jeżeli idzie o średnią kadrę bankową, wzięty okazał się tzw. kurs kasjera walutowo złotowego. Banki nadzwyczaj często wysyłają swoich pracowników na tego typu szkolenia.