Produktywne monitorowanie pracowników

W Polsce coraz częściej pracodawcy decydują się na zainstalowanie kamer przemysłowych w swoich zakładach pracy. Najczęściej decyzja o wprowadzeniu układu kontrolującego jest uzasadniana wolą lepszej kontroli nad swoimi pracownikami, wzmożeniem wydajności pracy, również polepszeniem efektywności. Ten przywilej pracodawcy, niesie za sobą zobowiązanie egzekwowania szeregu norm.

monitorowanie pracowników

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Zobowiązania monitorującego powinny być nie mniejsze aniżeli te, które obowiązują dysponentów danych. Pracodawca może prawnie wprowadzić monitorowanie pracowników dostępnymi metodami pod zastrzeżeniem, że obserwacja i jej normy są uzasadnione i jawne. Wskazane jest, ażeby pracodawca załatwił sprawy monitoringu należytym wpisem do statutu i oddzielnym zapisem w umowie o pracę, ażeby ustrzec się konsekwencji prawnych, związanych z przekroczeniem dopuszczalnych granic inspekcji pracowników (zobacz administrator bezpieczeństwa informacji).

Pracodawca ma obowiązek przy tym także określić punkty, w których zamyśla umiejscowić kamery. Przy czym bezprawne jest monitorowanie pracowników w punktach, w jakich zatrudniony ma prawo do zupełnej intymności, czyli jadalnie, poczekalnie, toalety, prysznice, bądź szatnie.

Monitorowanie pracowników musi być należycie umotywowane, np. w wypadku gdy pracodawca podejrzewa, że pracownik nie wykonuje prawidłowo swojej pracy, lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Istnieją oprogramowania, na skutek których jest możność śledzenia aktualnych przedsięwzięć personelu. Z

monitorowanie pracowników

Autor: Official USS Theodore Roosevelt (CVN 71) Page
Źródło: http://www.flickr.com

dowolnego punktu, także komputera, tabletu, lub telefonu można stwierdzić, czy aktywnie pracują przed komputerem, na jakich oprogramowaniach i stronach www.

Zgodnie z obowiązującym prawem monitorowanie pracowników jest akceptowalnym instrumentem kontroli, jednak wszelki pracodawca jest zobowiązany egzekwować określone przepisy , oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Niezastosowanie się do przepisów, wystawia go nie tylko na odpowiedzialność cywilną, jednak również na odpowiedzialność karną. Do kluczowych zadań pracodawcy należy właściwe magazynowanie, a potem utylizacja zarejestrowanych materiałów wideo po okresie ich przetwarzania.