Produktywne monitorowanie pracowników

W Polsce coraz częściej pracodawcy decydują się na zainstalowanie kamer przemysłowych w swoich zakładach pracy. Najczęściej decyzja o wprowadzeniu układu kontrolującego jest uzasadniana wolą lepszej kontroli nad swoimi pracownikami, wzmożeniem wydajności pracy, również polepszeniem efektywności. Ten przywilej pracodawcy, niesie za sobą zobowiązanie egzekwowania szeregu norm.

monitorowanie pracowników

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Zobowiązania monitorującego powinny być nie mniejsze aniżeli te, które obowiązują dysponentów danych. Pracodawca może prawnie wprowadzić monitorowanie pracowników dostępnymi metodami pod zastrzeżeniem, że obserwacja i jej normy są uzasadnione i jawne. Wskazane jest, ażeby pracodawca załatwił sprawy monitoringu należytym wpisem do statutu i oddzielnym zapisem w umowie o pracę, ażeby ustrzec się konsekwencji prawnych, związanych z przekroczeniem dopuszczalnych granic inspekcji pracowników (zobacz administrator bezpieczeństwa informacji).

Pracodawca ma obowiązek przy tym także określić punkty, w których zamyśla umiejscowić kamery. Przy czym bezprawne jest monitorowanie pracowników w punktach, w jakich zatrudniony ma prawo do zupełnej intymności, czyli jadalnie, poczekalnie, toalety, prysznice, bądź szatnie.

Monitorowanie pracowników musi być należycie umotywowane, np. w wypadku gdy pracodawca podejrzewa, że pracownik nie wykonuje prawidłowo swojej pracy, lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Istnieją oprogramowania, na skutek których jest możność śledzenia aktualnych przedsięwzięć personelu.

Sądzisz, że wspomniane informacje są absorbujące? Super, zatem na pewno szczegóły w serwisie opublikowane także Cię zainteresują.

Z

monitorowanie pracowników

Autor: Official USS Theodore Roosevelt (CVN 71) Page
Źródło: http://www.flickr.com

dowolnego punktu, także komputera, tabletu, lub telefonu można stwierdzić, czy aktywnie pracują przed komputerem, na jakich oprogramowaniach i stronach www.

Zgodnie z obowiązującym prawem monitorowanie pracowników jest akceptowalnym instrumentem kontroli, jednak wszelki pracodawca jest zobowiązany egzekwować określone przepisy , oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Niezastosowanie się do przepisów, wystawia go nie tylko na odpowiedzialność cywilną, jednak również na odpowiedzialność karną. Do kluczowych zadań pracodawcy należy właściwe magazynowanie, a potem utylizacja zarejestrowanych materiałów wideo po okresie ich przetwarzania.