Chciałbyś uzyskać ochronę na swój znak towarowy? Dowiedz się, jak dokonać rejestracji

Nasze prawa autorskie w Internecie i nie tylko mogą chronić znaki towarowe. Nadawane są, jeśli wyłącznie wystąpimy ze stosownym podaniem o rejestrację. Jak trzeba ją przeprowadzić?
Na początku musimy określić znak, jakim chcemy określać nasze wyroby albo usługi. Znak może przyjąć zarówno formę symbolu graficznego, a także melodii lub określonego kształtu, jaki nie będzie mógł być użytkowany przez inne zakłady czy firmy.

Prawo patentowe

Autor: Archives New Zealand
Źródło: http://www.flickr.com
Znak zawsze przypisany jest do rzeczy czy do wskazanego przez nas działania, dlatego trzeba to dokładnie określić w składanym przez nas podaniu, aby otrzymać patent. Należy również dogłębnie rozważyć hipotetyczne stosowane znaku w kolejnych latach, ponieważ nie ma sposobności dopisania towarów do znaku, jaki już został zarejestrowany. Więcej na .

Wniosek musimy złożyć we właściwym urzędzie. Robimy to osobiście bądź z pomocą pełnomocnika, którym jest tzw.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, istnieje następna strona (http://www.iurico.pl/postepowanie-legalizacyjne-w-stosunku-do-budynku-usytuowanego-z-pominieciem-odleglosci-od-granicy-z-dzialka-sasiednia-na-podstawie-wyroku-nsa-z-dnia-10-maja-2019-r-ii-osk-1563-17/) o takiej samej tematyce, jaką trzeba zobaczyć. To świetny moment zatem zrób to!

rzecznik patentowy. Jeżeli wybierzemy jego usługi, będziemy mieć pewność profesjonalnie opracowanego wniosku, a przy tym zostanie on od razu oceniony profesjonalnym okiem, jakie ma szanse na zarejestrowanie. Wraz ze składaniem wniosku trzeba uiścić stosowną opłatę. Urząd Patentowy ma za zadanie skontrolować czy nasz znak może dostać patent i prowadzi w związku z tym gruntowne badania. Drobiazgowo sprawdza czy były dopełnione wszystkie formalności, a następnie przegląda wykaz towarów, które zostały wpisane na listę.

Niekiedy może się okazać, że dane pozycje trzeba będzie przenieść do innej klasy, gdyż będą inaczej sklasyfikowane przez Urząd. Sprawdzana jest także tak zwana zdolność rejestracyjna znaku, to znaczy Urząd ocenia m.in. czy znak nadaje się do obrotu konkretnymi towarami oraz czy nie narusza niczyich praw ani dobrych obyczajów.

Jeżeli nie wystąpią żadne zastrzeżenia, Urząd udziela zezwolenia na opatentowanie znaku, o ile będzie uiszczona opłata rejestracyjna oraz opłata za publikację. Czas czekania na decyzję urzędu to nawet 16 miesięcy. Teraz już orientujesz się, jak zarejestrować znak towarowy. Możesz zrobić to jak najszybciej, aby nie okazało się, że ktoś już Cię ubiegł oraz będziesz musiał zastanawiać się nad nowym oznakowaniem swoich wyrobów lub usług.