Zatrudnienie w dziedzinie IT?

IT to angielski akronim od słów „technologia informacyjna”. Branża ta jest niezwykle szeroka i dotyczy wszystkiego co związane z komputerami, Internetem oraz oprogramowaniem. Aktualnie jeśli firma nie ma strony internetowej, uważa się ją za niezbyt ważną na rynku. Informatyzacja urzędów i instytucji państwowych, zarządzanie danymi spółek, czy naprawa sprzętu komputerowego daje duża ilość miejsc na rynku pracy. Atrakcyjne płace są jedną z przyczyn, dla których studia informatyczne są jednymi z najczęściej wybieranych studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Specjaliści rynku zatrudnienia są zdania, że zapotrzebowanie na profesjonalistów w Zakresie IT będzie stale wzrastało.

MSI Wind Top AE2210

Autor: 4Press.pl
Źródło: 4Press.pl
Co po studiach?Studenci na kierunku informatyka zazwyczaj podejmują pracę już w trakcie kształcenia. Wiele firm potrzebuje taniej i zdolnej siły roboczej do dodatkowej pracy, przykładowo przy pisaniu programów mobilnych. Najczęściej pożądaną przez młodych ludzi pracą jest sprawdzanie programów komputerowych. W szczególności pożądaną jest praca testera gier komputerowych. Nie jest to jednak nieskomplikowana praca, tester sprawdź tutaj tester lan e-vemco ( więcej: link do ItKontrakt) znajduje pomyłki popełnione przez twórców i poprawia je. Na tym stanowisku wymaga się więc zaawansowanej zdolności analitycznego myślenia, oraz bardzo dobrej znajomości podstawowych języków programowania. Z tego powodu do tego zawodu raczej wybiera się ludzi mających udokumentowane, w najlepszym przypadku kilkuletnie doświadczenie przy tworzeniu oprogramowania.

Wielka firma najlepszaBadania rynku pracy pokazały, że korporacje działające w branży informatycznej bardzo dbają o zatrudnione w nich osoby. Darmowa stołówka, siłownia i stoły do gry w bilard w miejscu pracy, to tylko niektóre z wygód zapewnianych przez takiego pracodawcę. Wielkie firmy IT funkcjonują zwykle w sektorze usługowym. Jedną z najczęstszych usług wykonywanych przez takie firmy jest tzw. outsorcing it (odsyłam: polecana usługa ItKontrakt). Outsorcing polega na przejęciu odpowiedzialności za poprawne działanie sieci informatycznej firmy z zewnątrz. Firmy decydują się na takie rozwiązanie kiedy prowadzenie swojego działu IT jest z rozmaitych względów nierentowne. W takim wypadku skorzystanie z usług outsourcingowych jest najrozsądniejsze.