Ogromnie duża dokładność badań typu ndt

Niezwykle duża dokładność strategii badania ndt i wiarygodność efektów badania ustawiła ją na i istotnej pozycji w strategiach używanych przez przemysł lotniczy, jądrowy, kosmiczny, chemiczny, bądź maszynowy.

testy ndt

Autor: Victor
Źródło: http://www.flickr.com

Badania ndt to postępowanie nieniszczące które pozwalają na ocenę poziomu istniejącej konstrukcji, również dokonywanie prognostyki dotyczącej jej odporności, diagnozy pewnego użytkowania. Najważniejszą wartością NDT jest możliwość ustalenia parametrów i szczegółowego opisu fizycznego badanego artykułu na każdym etapie wytwórczości. Badania ndt pozwalają na ujawnienie nieciągłości materiałowych w badanym artykule, połączeniu, urządzeniu, albo jego oprzyrządowaniu bez wywołania zmian ich właściwości użytkowych. Przeprowadzanie badań nieniszczących na jakimkolwiek etapie sporządzania, bądź użytkowań, gwarantuje zachowanie odpowiedniego pułapu bezpieczeństwa – porównaj tutaj.

Podniesienie wymagań powiązanych z jakością materiałów, połączeń, towarów powoduje, że badania ndt są coraz częściej wykorzystywane w procedurach wytwórczych, również w użytkowaniu narzędzi technicznych. Badania metodą prądów wirowych są najmniej aktualnie znaną strategią badań spośród sześciu podstawowych. Sposób prądów wirowych jest metodą powierzchniową. Badane mogą być wyłącznie produkty metalowe generalnie na głębokość od kilku do kilkunastu milimetrów. Metoda prądów wirowych polega na wywieraniu zmiennego pola elektromagnetycznego w badanym materiale i przyjmowaniu odpowiedzi towaru poprzez sondę badawczą.

Badania ndt sposobem prądów wirowych umożliwia wykrywanie pęknięć w towarach konstrukcji lotniczych, w składnikach części maszyn i złączach. Używana jest powszechnie do badania rurek wymienników ciepła odwierty pod pompy ciepła Opole w elektrowniach jądrowych i konwencjonalnych, w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, cukrowniczym, papierniczym i spożywczym. W trakcie badania jednorodności rurek szacowane są ubytki grubości ścianek powstałe w wyniku erozji, lub korozji, lokalizowane są wtrącenia obcego metalu, perforacje i szczeliny. Badania ndt stosują strategie, jakie nie wpływają na predyspozycje wytrzymałościowe i eksploatacyjne badanych konstrukcji.

Zobacz również: