Kto korzysta z faktoringu?

Wartość faktoringowego rynku w naszym kraju rośnie z roku na rok. Usługi tego wariantu zyskują coraz to ogromniejszą wziętość i stanowią konkurencję dla klasycznych metod finansowania przedsiębiorstw.

impreza firmowa

Autor: FotoPlus Collective
Źródło: http://www.flickr.com
Faktoring jest efektywnym narzędziem finansowym, które idealnie się sprawdza w obecnych warunkach gospodarczych, w czasach, gdy przeciągnięte terminy płatności stały się zwykłym elementem w działalności wielu krajowych przedsiębiorstw. Istotą faktoringu będzie krótkoterminowe opłacanie przez specjalistyczną jednostkę faktoringową czy też bank kredytu kupieckiego użyczanego przez firmę (faktoranta) jego kontrahentom. W operacji faktoringu bierze udział zawsze trzech kontrahentów.

Jeśli zainteresował Cię ten temat, zobacz ponadto inne polecane www (http://www.iluzjonistapiotrmalanowski.pl/kontakt/), ponieważ prezentują one podobny temat, zatem z pewnością Cię zainteresują.

Faktor oraz faktorant grają czynną rolę, trzeci – odbiorca towarów oraz usług jest stroną pasywną. Inicjatorem transakcji będzie przedsiębiorca, jaki udziela swym adresatom kredytu handlowego. Faktor jest gotów finansować ów kredyt, przejmując od faktoranta tak zwaną wierzytelność.

Typowym klientem firmy faktoringowej będzie przedsiębiorstwo handlowe bądź produkcyjne, posiadające duży poziom należności i odczuwające brak kapitału obrotowego. Z faktoringu najczęściej korzystają przedsiębiorcy, jacy nie mają stałych odbiorców, sprzedają z odwleczonym terminem należności, chcą utrzymać finansową płynność przedsiębiorstwa jak też powiększać obroty. Firmy faktoringowe najczęściej skłonne są do podejmowania większego ryzyka aniżeli banki. Nie każdy jednakże zostać może ich klientem.

Należy mieć na uwadze, że faktor nabywa wierzytelności handlowe, przeto przejmuje do nich prawa. Dlatego podstawowym elementem współpracy w transakcji faktoringowej jest sama wierzytelność.