Jaką szkołę ma obrać uczeń w celu kontunuacji edukacji po ukończeniu nauki w szkole gimnazjalnej.

Kiedy uczeń kończy kolejny cykl edukacji jakim jest zakończenie gimnazjum, stoi przed dzieckiem ważny wybór. Do teraz nauka przebiegała niezależnie od gimnazjalisty. Uczęszczało się do przedszkola lub do „zerówki”, szkoły podstawowej a następnie do gimnazjum. Kolejne te fazy są obowiązkowe i konieczne jest po kolei do nich uczęszczać.

nauka

Autor: brewbooks
Źródło: http://www.flickr.com

Teraz, gdy uczeń kończy ostatnią klasę gimnazjum ma w końcu tę możliwość aby dokonać wyboru, jaki niewątpliwie wpłynie na jego przyszłe życie. By obrać stosowną szkołę np. liceum wrocław, przede wszystkim trzeba poznać siebie. Należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące swojej osoby. Jaki jesteś, co lubisz robić, w czym jesteś akuratny? Czym się interesujesz, jakie masz zainteresowania, jakie prace sprawiają Ci przyjemność? Możemy samemu skorzystać z sprawdzianów osobowości jakie są dostępne w wielu czasopismach dla młodzieży i na wielu stronach internetowych. Możemy skierować się o pomoc do profesjonalisty – psychologa, pedagoga lub radcy zawodowego.

Potem należałoby poukładać wiedzę na temat nauczania licealnego. Możemy wybrać trzy rodzaje szkół. W zasadniczej szkole zawodowej nauka trwa 2 lub 3 lata w zależności od zawodu jakiego chcesz się nauczyć. Obok tradycyjnych zagadnień szkolnych nauczasz się przedmiotów zawodowych i masz przystosowanie zawodowe, czyli tzw. „praktyki” od razu w zakładach pracy

uczeń

Autor: www.audio-luci-store.it
Źródło: http://www.flickr.com

lub odpowiednio przygotowanych warsztatach szkolnych. Edukacja w zasadniczej szkole zawodowej kończy się egzaminem zawodowym (teoretycznym i z praktyki). Pomyślnie napisany egzamin pozwala używać tytuł „czeladnik” oraz umożliwiają podjęcia pracy w wyedukowanym zawodzie. Możemy kontynuować naukę w zaocznej szkole średniej dla osób dorosłych i zdobyć maturę.

W technikum edukacja trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym i testem zawodowym. Nabywamy tu wiedzę podstawową i umiejętności zawodowe przystosowujące do pracy w wybranym kierunku. Pozytywnie zdane egzaminy i egzamin dojrzałości uprawniają do używania tytułu „technik” oraz umożliwiają podjęcia pracy w wyuczonym kierunku. Można prowadzić edukację na wybranym kierunku studiów nie zawsze związanym z fachem, jakiego wyuczyłeś się szkole średniej.

W liceum ogólnokształcącym np. gdy wpiszemy w internet hasło liceum wrocław, lub nabór liceum wrocław dowiemy się, iż edukacja to 3 lata i kończy się egzaminem dojrzałości. Nabywamy tutaj wiedzę ogólną z wszystkich przedmiotów i przygotowujemy się do studiowania.